Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Bekijk uw belangrijkste aanvullende rechten die verbonden zijn aan de sociale statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.

Federale overheid

Aanvullende rechten Statuten Andere voorwaarden of informaties
Sociaal tarief gas en elektriciteit link naar de website van de FOD Economie Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt)

 

Verwarmingstoelage (stookolie, petroleum, gas in flessen) link naar de website Sociaal Verwarmingsfonds VT Alle gezinsleden moeten recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
Kaart kosteloze begeleider NMBS link naar de website van de NMBS Vermind.zelfredz. (min 12 pt) Ernstig mobiliteitsprobl. Kind met handicap (min 6 pt)  
Kaart verhoogde tegemoetkoming NMBS link naar de website van de NMBS VT  
Sociaal internetaanbod link naar de website van de FOD Economie Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt)

Eén enkel sociaal internetaanbod per gezin

De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.

  : om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanvullende rechten Statuten Andere voorwaarden of informaties
Gratis abonnement MIVB link naar de website van de MIVB Leefloon Ten laste zijn van één van de 19 Brusselse OCMW's
Voorkeursabonnement MIVB link naar de website van de MIVB VT  
Gratis abonnement 65+ MIVB link naar de website van de MIVB VT  
Vermindering onroerende voorheffing link naar de website van Brussel Fiscaliteit Vermind.zelfredz. (min 9 pt) Vermind.verdienverm. Kind met handicap (min 4 pt) Kind met handicap (6 pt in totaal 3 pijlers) Vermindering verdienvermogen en zelfredzaamheid ingevolge feiten die zich hebben voorgedaan vóór de leeftijd van 65 jaar
Vrijstelling belasting op de inverkeerstelling en/of verkeersbelasting link naar de website MyTax, het elektronisch platform opgericht door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (Brussel Fiscaliteit) om u toe te laten uw fiscaal dossier online te beheren Ernstig mobiliteitsprobl. Slacht.oorlog/terrorisme Militaire invalide  
Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) link naar de website titre-service Brussels Uitk.volwas.met.handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt) Kind met handicap (6 pt in totaal 3 pijlers)  
Taxibus link naar de website van de MIVB Vermind.zelfredz. (min 12 pt) Ernstig mobiliteitsprobl. Kind met handicap (min 6 pt)  
Sociale Tegemoetkoming voor Water link naar de website van Vivaqua VT  

De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.

  : om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen

 

Vlaams Gewest

Aanvullende rechten Statuten Andere voorwaarden of informaties
Sociaal tarief op waterfactuur / voor heffing op waterverontreiniging link naar de website van Waterloket Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO  
Beschermde klant watersector link naar de website van Waterloket Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt)  
Gratis abonnement De Lijn link naar de website van Delijn Uitk.volwas.met handicap In Vlaanderen gedomicilieerd zijn
Voorkeursabonnement De Lijn (Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) link naar de website van Delijn Leefloon IGO  
Voorkeursabonnement De Lijn (Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT)) link naar de website van Delijn VT  
UITPAS aan kansentarief link naar de website UiTPAS VT Bij de gemeenten die deelnemen aan het project
Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) link naar de website Dienstencheques Vlaanderen Uitk.volwas.met handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt) Kind met handicap (6 pt in totaal 3 pijlers)  

De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.

  : om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen

 

Waals Gewest

Aanvullende rechten Statuten Andere voorwaarden of informaties
Meerrittenkaarten aan voorkeurtarief TEC (Multi en Multiflex) link naar de website van TEC VT  
Gratis abonnement voor de 65+ (Horizon+) link naar de website van TEC VT  
Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) link naar de website Titres-services Wallonie Uitk.volwas.met handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt) Kind met handicap (6 pt in totaal 3 pijlers)  
Vermindering onroerende voorheffing link naar de website Wallonie Vermind.zelfredz. (min 9 pt) Vermind.verdienverm. Kind met handicap (min 4 pt) Vermindering verdienvermogen en zelfredzaamheid ingevolge feiten die zich hebben voorgedaan vóór de leeftijd van 65

De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.

  : om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen

Betekenis en detail van de statuten die weergegeven zijn in de tabellen

Afkorting sociale statuten Betrokken sociale statuten

Verantwoordelijke instelling

VT Begunstigde op verhoogde tegemoetkoming Ziekenfonds
Leefloon Leefloon en financiële steun equivalent aan het leefloon OCMW
IGO Inkomens Garantie voor ouderen
Gewaarborgd Inkomen voor bejaarden
Federale Pensioendienst
Uitk.volwas.met handicap Inkomensvervangende tegemoetkoming
Integratietegemoetkoming
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

IRISCARE
Organisme Assureur Wallon
Directie-generaal Personen met een handicap

Zorgbudget voor ouderen 

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Aanvullende Tegemoetkoming (voor mindervaliden)
Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Tegemoetkoming voor hulp van derden
Tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude wetgeving)
Directie-generaal Personen met een handicap
Ernstig mobiliteitsprobl. Verlamming van de bovenste ledematen
Amputatie bovenste ledematen
Volledige blindheid
blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan benen
Directie-generaal Personen met een handicap
Minder zelfredzaam Vermindering zelfredzaamheid (+ aantal punten) Directie-generaal Personen met een handicap
Organismes assureurs wallons
Vermind.verdienverm. Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder Directie-generaal Personen met een handicap
Kind met handicap (min 4 pt) Pijler 1 - 4 punten Directie-generaal Personen met een handicap
Opgroeien
IRISCARE
AVIQ
DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)
Kind met handicap (min 6 pt) Pijler 1 - 6 punten Directie-generaal Personen met een handicap
Opgroeien
IRISCARE
AVIQ
DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)
Kind met handicap (6 pt in totaal 3 pijlers) Totaal punten op de 3 pijlers: 6 en meer Directie-generaal Personen met een handicap
Opgroeien
IRISCARE
AVIQ
DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)
Slacht.oorlog/terrorisme Burgerlijke oorlogsslachtoffer en slachtoffer van terreurdaden
met recht op een herstelpensioen van minstens 60%
Federale Pensioendienst
Militaire invalide Militaire invalide oorlogstijd (of gelijkgesteld)
met een vergoedingspension van minimum 60%
Federale Pensioendienst
Naar boven