Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Toegankelijkheidsverklaring MyBEnefits

Toegankelijkheidsverklaring

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de MyBEnefits-website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

  • Sommige pagina’s bevatten geen link aan de bovenkant van de pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan, geen link aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan en geen links aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan.

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (PDF, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Er is op het ogenblik geen alternatief voor de beschreven niet-toegankelijke inhoud. Het aanpakken van de toegankelijkheidsproblemen heeft onze prioriteit.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

  • de resultaten van de Bosa Accessibility Tool
  • een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
  • manuele testen
  • het auditrapport

De audit gebeurde op 17/01/2024.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 26/09/2023.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 23/01/2024

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via contact@mybenefits.fgov.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.

Naar boven