Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Rapport van vereenvoudigde audit MyBEnefits

« Terug naar Toegankelijkheidsverklaring

Algemene informatie

URL van de website
mybenefits.fgov.be
Datum van de controle
17 Janvier 2024
Aantal gecontroleerde pagina's
37

Toegankelijkheidscontrole

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

Zorgen voor tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.

1.1.1 Niet-tekstuele content
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map 0 0 H24
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft 0 0 H30
Gebruik het alt-attribuut op het img element 0 0 H37
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd 0 0 H67
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop 0 0 H36
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link 0 0 H2
Gebruik de body van het objectelement 0 0 H53
Geef een tekstequivalent voor het applet-element 0 0 H35

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren 0 0 H49
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren 0 0 H63
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen 0 0 H43
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
0 0 H43   H63
Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken 0 0 H73
Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens 0 0 H39
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
0 0 H39   H73
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen 0 0 H71
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 0 0 H42
Failure of Success Criterion 1.3.1 due to the use of role presentation on content which conveys semantic information 0 0 F92
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden 0 0 H44
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. 0 0 F68

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G145
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G18

2. Bedienbaar

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging 0 0 F40
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging 0 0 F41
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element 0 0 F47

2.4 Navigeerbaar

Bied manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.

2.4.1 Blokken omzeilen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen 0 0 H64
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
1 1 G1   G123   G124
2.4.2 Paginatitel
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement 0 0 H25
2.4.8 Location
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Using the link element and navigation tools 0 0 H59

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

Maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element 0 0 H57
3.1.2 Taal van de onderdelen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren 0 0 H58
3.1.6 Pronunciation
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Using the ruby element 0 0 H62

3.2 Voorspelbaar

Make Web pages appear and operate in predictable ways.

3.2.2 Bij input
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop 0 0 H32

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën

4.1 Compatibel

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

4.1.1 Parsen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID 0 0 F77
4.1.2 Naam, rol, waarde
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van formulierelementen en links 0 0 H91
Naar boven